|
Kayıt
İş Hukuku Avukatlık Hizmetleri!

İşçi hakları,işveren hakları, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, işyeri devri, grev,lokavt, Sosyal Güvenlik kurumu, iş güvenliği, iş sözleşmeleri, hizmet tespitleri, fazla mesai vs. haklar, rekabet yasağı başta olmak üzere danışmanlık ve avukatlık hizmetleri...
Aile Hukuku Avukatlık Hizmetleri!

Boşanma, anlaşmalı boşanma, çekişmeli boşanma, velayet, vesayet, evlenme akidleri, mal rejimleri, nafaka davaları,evlenmeye izin, evlat edinme, miras, tereke, veraset ilamı,nüfus davaları, vasiyetname hazırlanması, vasi tayini, isim tahsisi
Gayrimenkül Hakuku Avukatlık Hizmetleri!

Boşanma, anlaşmalı boşanma, çekişmeli boşanma, velayet, vesayet, evlenme akidleri, mal rejimleri, nafaka davaları,evlenmeye izin, evlat edinme, miras, tereke, veraset ilamı,nüfus davaları, vasiyetname hazırlanması, vasi tayini, isim tahsisi
İcra İflas Hukuku Avukatlık Hizmetleri!

Alacak tahsili, borç tasfiyesi, iflas, iflas erteleme, konkordato, kurumsal icra takipleri, teminat mektuplarının ve ipoteklerin paraya çevrilmesi, araç rehni..
Miras Hukuku Avukatlık Hizmetleri!

Vasiyetname yoksa murisin (miras bırakan) malları şu hisse oranına göre dağıtılır. Eşi ve çocukları varsa 1/4 hissesi sağ kalan eşine, geri kalan 3/4 hisse çocuklar arasında eşit oranda paylaştırılır. Eşi veya çocuk yok ise anne ve babaya eşit olarak paylaştırılır. Miras payları soy bağına göre aşağı ve yukarıya doğru gider. Veraset belgesinde mirasçıların mirasa ortak olma oranları gösterilir.
Ceza Hukuku  Avukatlık Hizmetleri!

Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemeleri Kanunu ve Özel kanunlarla düzenlenmiş ceza hükümlerine göre şikayetçi, mağdur ve sanık vekillikleri, sorgu aşaması işlemleri
Vergi Hukuku  Avukatlık Hizmetleri!

Devletin tek taraflı olarak getirdiği vergi yükümlülüğünü, ceza yaptırımı uygulayarak yerine getirmesidir.
İdare Hukuku Avukatlık Hizmetleri!

İdare, kuruluş ve görevleriyle bir bütündür ve kanunla düzenlenir.
İdarenin kuruluş ve görevleri, merkezden yönetim ve yerinden yönetim esaslarına dayanır.
Kamu tüzelkişiliği, ancak kanunla veya kanunun açıkça verdiği yetkiye dayanılarak kurulur.
İcra Takiplerinde Süreler PDF Yazdır e-Posta

İcra işlerinde gün olarak tayin edilen sürelerde ilk gün hesaba katılmaz.

Ay veya yıl olarak belirlenen sürelerde , ayın veya yılın hangi günü işlemeye başlamış ise, biteceği ay veya yılın aynı gününde biter. Eğer sürenin biteceği ayın sonunda böyle bir gün yok ise, aynı ayın son gününde biter.


Devamını oku...
 
Ödeme Emrine Gecikmiş İtiraz PDF Yazdır e-Posta

Borçlu, kendi kusuru olmaksızın, 7 gün içerisinde ödeme emrine itiraz edememişse, Gecikmiş itirazda bulunabilir.

Borçlu mazeretinin son bulduğu günden itibaren 3 gün içerisinde gecikmiş itirazını yapabilir.

Bu süreden sonra yapılacak geçikmiş itiraz geçerli olmaz, icra dairesi tarafından süre aşımı olduğu için reddedilir.

Devamını oku...
 

Baro'dan Güncel Haberler

Bilişim Suçları Hukuku

Globalleşen günümüz ekonomisinde toplumların, bireylerin sahip olduğu hakların ihlal edilmesi sadece fiziki ortamlarda olmamakta

Devamını oku...

Kira Davaları Hukuku

Kira Davaları ile ilgili bilgiler , Kira Davaları tipleri , Kira Davaları ’nda uygulanan Mevzuat ve İlgili Maddeleri , Kira Davaları Dilekçe Tipleri ,

Devamını oku...

Tahliye Davaları Hukuku

Tahliye Davaları ile ilgili bilgiler , Tahliye Davaları tipleri , Tahliye Davaları ’nda uygulanan Mevzuat ve İlgili Maddeleri ,Tahliye Davaları Dilekçe Tipleri

Devamını oku...

Tazminat Davaları Hukuku

Tazminat Davaları ile ilgili bilgiler , Tazminat Davaları tipleri , Tazminat Davaları ’nda uygulanan Mevzuat ve İlgili Maddeleri , Tazminat Davaları Dilekçe Tipleri

Devamını oku...

Bize Ulaşın

Av.Hasan DÜNDAR

Nafaka Davaları Genel Bilgiler

Nafaka Davaları ile ilgili bilgiler , Nafaka Davaları tipleri , Nafaka Davaları ’nda uygulanan Mevzuat ve İlgili Maddeleri , Nafaka Davaları Dilekçe Tipleri , Nafaka Davaları ile ilgili ornek Mahkeme ve Yargitay Kararlari , Nafaka Davaları ‘nda merak edilen konular yer alacaktır.

 
Ceza Davası

Ceza Davası Suçu Ortadan Kaldıran Nedenleri; Kaza ya da Tesadüf: Mesleği gereği bilmesi, öğrenmesi mümkün olmayan bir durumda suçun işlenilmesi halinde, suç işleyenin kınanması dahi mümkün olmayacak şekilde suça sebebiyet verilmişse buna kaza denir.

 
Yanlış Tedavi Maddi Manevi Tazminat

Yanlış Tedavi Maddi Manevi Tazminat

ÖZET: Orta seviyede tedbirli bir doktorun, aynı hal ve şanlar altında göstereceği mutad ihtimam ve özen, davacıya gösterilmemiştir.

 
Nüfus Davaları Kategorisinde

Nüfus Davaları ile ilgili bilgiler , Nüfus Davaları tipleri , Nüfus Davaları ’nda uygulanan Mevzuat ve İlgili Maddeleri , Nüfus Davaları Dilekçe Tipleri

Kim Çevirimiçi

Şu anda 2 konuk çevrimiçi